HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DRozpoczął się Rok Świętego Józefa

08.12.2020r.


„Święty Józefie, mężu sprawiedliwy,
Patronie rodzin, Patronie Kościoła,
Przy Twych ołtarzach lud klęka z podziwem,
Bo jesteś Bożym stróżem i Aniołem”( z pieśni)


     8 XII 1870 roku papież Pius IX papież Dekretem Quemadmodum Deus ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego. Zatem w tym roku mija 150 rocznica tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji Papież Franciszek opublikował list apostolski poświęcony św. Józefowi zatytułowany „Patris corde” (Ojcowskim sercem). W liście tym Papież ogłasza Rok Świętego Józefa. Rozpoczął się on 8.grudnia 2020 i potrwa do 8. grudnia 2021 roku.
     Papież Franciszek podkreśla w liście, że każdy z nas może odnaleźć w św. Józefie „orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.
     Papież prezentuje we wspomnianym liście św. Józefa jako ojca umiłowanego, ojca czułego, ojca posłusznego, ojca przyjmującego, ojca z twórczą odwagą, ojca człowieka pracy i ojca w cieniu.
     Wyjaśniając istotę ojcostwa Papież Franciszek pisze: „Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę”. Jednocześnie podkreśla, że „ Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa”.
     Formułując cele przygotowania listu o św. Józefie Papież Franciszek zaakcentował, że ma on rozbudzić większą miłość do tego świętego, zachęcić do modlitwy przez jego wstawiennictwo oraz do naśladowania w życiu jego postawy. Jest to niezwykle ważne gdyż jak napisała Franciszek „Święci pomagają „wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią”. Niewątpliwie takim Świętym jest Święty Józef. Warto więc w tym szczególnym czasie ofiarowanym nam przez Kościół pochylić się nad cnotami, które cechowały św. Józefa i podjąć pogłębioną refleksje nad tym, co powinniśmy zmienić w naszym życiu, by upodobnić się do niego.
     List „Patris corde” kończy modlitwa:

„Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie,
okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen”.
     Z ogłoszonym przez Papież Franciszka Rokiem Świętego Józefa związane są specjalne odpusty.
     Mamy nadzieje, że wiadomość o ogłoszeniu Roku Świętego Józefa napełniła radością serca wielu parafian, bo Święty Józef patronuje naszej kaliskiej diecezji, a ponadto odbiera cześć w każdą środę w naszej wspólnocie parafialnej podczas specjalnego nabożeństwa. Jest ono odprawiane przy jego figurze znajdującej się w naszym kościele. Rozpoczynający się Rok Świętego Józefa będzie okazją do pochylenia się nad postacią „milczącego świętego”, którego żadne słowa nie zostały zapisane na kartach Pisma Świętego. Wiemy natomiast, że był „mężem sprawiedliwym”, zasłuchanym w słowo Boże, wypełniającym wolę Bożą, był człowiekiem modlitwy. Jest wielkim orędownikiem na trudne czasy.

Warto przeczytać:
Pełną treść Listu apostolskiego „ Patris corde” Papieża Franciszka znaleźć można na:
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/listy/patris_corde_08122020.html

O specjalnych odpustach związanych z Rokiem Świętego Józefa:
https://opoka.news/watykan-oglosil-specjalne-odpusty-na-rok-sw-jozefaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie