HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWarto i trzeba pamiętać- w 59. rocznicę
śmierci ks. Ruszczyńskiego

29.01.2020r.


      Staje się tradycją, że w dniach poprzedzających rocznicę śmierci ks. kan. Franciszka Ruszczyńskiego, Krzysztof Ordziniak sprawuje Mszę św. za swego poprzednika, prosząc dla Niego o radość wieczną i dziękując za dzieło Jego życia - budowę mikstackiej fary. W tym roku była ona sprawowana w niedzielę, 26. stycznia o godz. 11:00. Ks. Franciszek Ruszczyński sprawował posługę kapłańską w Mikstacie w latach 1906-1920, a następnie przez wiele lat był proboszczem w Czempiniu. Zmarł 28 stycznia 1961 roku. Był inicjatorem i do końca zrealizował budowę w miejscu drewnianej świątyni, murowanego kościoła budzącego zachwyt odwiedzających Mikstat. Dodajmy, że mikstacka fara została pobudowana w ciągu 14 miesięcy w latach 1913-1914, dzięki Jego wielkiej determinacji. Ks. kan. Ruszczyński był działaczem społecznym, patriotą. W 1918 roku został delegatem Mikstatu na Polski Sejm Dzielnicowy. Podjął także starania o to, by w Mikstacie powstał Dom Zakonny. Jest autorem opracowań „Historja miasta Mikstata w zarysie i "Towarzystwa Pożyczkowego Mikstat" zapisanej Spółki z nieograniczoną poręką z okazji 50-letniego jubileuszu bankowego: 1869-1919” Poznań 1919 roku, a także „Historja Czempinia” Poznań 1923 i 1928. Przypomnijmy, że przed dwoma laty obchodziliśmy 100-lecie konsekracji mikstackiej fary. Z tej okazji zostały wyemitowane przez Pocztę Polską trzy znaczki. Jeden z nich upamiętnia właśnie ks. Franciszka Ruszczyńskiego. Na drugim uwiecznione zostało dzieło Jego życia - budynek kościoła pw. Świętej Trójcy w Mikstacie, na trzecim płaskorzeźba Trójcy Świętej z ołtarza głównego.
     Ksiądz Franciszek zmagał się z wieloma trudnościami w trakcie budowy kościoła. Ksiądz kan. Krzysztof Ordziniak podjął się wraz z parafianami dzieła renowacji mikstackiej świątyni. Czasami udaje się do Czempinia, by zapalić na grobie swego poprzednika znicze i zatrzymać się na chwilę modlitewnej zadumy. Takie chwile dodają sił. Wszak coś ich łączy... Oczywiście, powołanie kapłańskie, ale nie tylko...jeszcze wielkie wyzwania związane z mikstacką farą, które podjęli.
     W przyszłym roku czekają nas dwa jubileusze związane z osobą ks. kan. Ruszczyńskiego - 60 rocznica Jego śmierci i 100-lecie posługi Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w mikstackiej wspólnocie parafialnej. Trudno przewidzieć, czy gdyby nie rozpoczęte przez ks. Franciszka starania o utworzenie Domu Zakonnego, czy byśmy cieszyli się dziś posługą sióstr wśród nas. A w niedzielne południe ku niebu z mikstackiej fary popłynęło ku niebu wołanie o szczęście wieczne dla śp. Ks. Franciszka. Miejsce Jego wiecznego spoczynku znajduje się w Czampiniu…

Link do prezentacji o ks. Franciszku Ruszczyńskim:

https://prezi.com/vicyh42-whek/ksiadz-franciszek-ksawery-ruszczynski/Copyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie