HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

TATO NASZEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA
ODSZEDŁ DO PANA

16.07.2016r.


     „Śmierć ma swoje granice. Chrystus otworzył wielką nadzieję: nadzieję Życia poza zasięgiem śmierci” św. Jan Paweł II
     16. lipca we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, tuż przed Godziną Miłosierdzia Pan powołał do Ojczyzny Niebieskiej śp. Zdzisława Ordziniaka, Tatę naszego Księdza Proboszcza.
     POGRZEB ŚP. ZDZISŁAWA ORDZINIAKA ODBĘDZIE SIĘ 20. LIPCA (ŚRODA) O GODZ.11:00 W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA W TURSKU. Różaniec w kaplicy przedpogrzebowej o godz. 10:30
     Łączymy się z Księdzem Proboszczem i całą Jego Rodziną w bólu i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci za śp. Zdzisława.
     Pragniemy jednocześnie podziękować za świadectwo Jego miłości do Boga, które dawał swojej rodzinie, dzięki któremu nasz Ksiądz Proboszcz mógł wzrastać w wierze i gdy Pan powiedział Ty pójdź za Mną nie zawahał się odpowiedzieć tak. Dziękujemy śp. Zdzisławowi za wspieranie daru powołania Syna modlitwą i cierpieniem. Tego krzyża cierpienie nie brakowało w życiu śp. Zdzisława, a mimo to uczestniczył w najważniejszych uroczystościach w naszej parafii. Chętnie służył swoją radą i doświadczeniem podczas realizacji różnych dzieł podejmowanych w naszej wspólnocie. Nie ograniczał się jednak tylko do rad, ale wykonywał także wiele różnych prac na rzecz naszej wspólnoty. Dziękujemy za świadectwo Jego pracowitości, chęci służenie Bogu i ludziom. Widzieliśmy jak wielkie cierpienie sprawiało Tacie naszego Księdza Proboszcza poruszanie się. Chciał jednak dzielić się swoim talentem. Wielką miłością obdarzał naszego Niebieskiego Patrona Świętego Rocha. Był stolarzem i dla naszej wspólnoty wykonał wiele prac, zarówno w kościele pw. Trójcy Świętej, jaki i w Sanktuarium. Do Sanktuarium wykonał m.in. dwa klęczniki, ambonkę, ołtarz soborowy,a do fary 2 klęczniki, ambonkę. Wiele pracy wykonał także na probostwie, m.in. drzwi. Nie sposób wymienić wszystkie wykonane prace, ale wie o nich Bóg i wierzymy, że nagrodzi ziemski trud śp. Zdzisława radością życia wiecznego.
     Będzie nam brakowało wizyt w naszym kościele Taty Księdza Proboszcza, siadającego zazwyczaj w bocznej nawie, obok obrazu Świętego Rocha.
     Dziękujemy za dar życia śp. Zdzisława Ordziniaka, za wszelkie dobro, które wyświadczył ludziom, których Pan postawił na drodze Jego ziemskiego pielgrzymowania, za dzieła materialne wykonane dla naszej wspólnoty, za wspieranie modlitwą i cierpieniem dzieł w niej realizowanych.
     Niech wyrazem naszej wdzięczności będzie modlitwa. Zachęcamy i zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej o radość wieczną dla śp. Zdzisława Ordziniaka w niedzielę, poniedziałek i wtorek po Mszach Świętych wieczornych w kościele pw. Trójcy Świętej.
     W duchu wdzięczności otoczmy śp. Zdzisława Ordziniaka, Tatę Księdza Proboszcza modlitewną pamięcią.
     WIECZNE ODPOCZYWANIE - RACZ ŚP.ZDZISŁAWOWI, DAĆ PANIE NIECH ODPOCZYWA W MIESZKANIU, KTÓRE DLA NIEGO PRZYGOTOWAŁEŚ NA WIECZNY CZAS. AMEN.
     Otaczamy modlitwą w tych trudnych chwilach Ks. Kan. Krzysztofa i Jego Rodzinę. Niech Matka Boża dodaje sił, pomoże przejść przez trudny czas pożegnania.W Nowennie do Świętego Rocha prosimy: Gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy- Bądź przy nas i wspieraj nas. Święty Rochu, bądź przy Kustoszu Twego Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztofie i Jego Bliskich, wspieraj Ich w trudnej chwili odejścia do domu Ojca śp. Zdzisława.
     Jak śpiewamy w jednej z pieśni:

„Na krótki czas, na krótki,
Ach żegnaj nam, ach żegnaj,
Bo i tam Bóg powoła, powoła nas!”

     I chociaż te chwile pożegnania są tak trudne, chociaż serca przenika smutek i żal, a z oczu płyną łzy, to przecież wierzymy i mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś ze zmarłym śp. Zdzisławem w Ojczyźnie Niebieskiej.Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie